Korporatīvā sociālā atbildība

  Korporatīvā sociālā atbildība

  Korporatīvā sociālā atbildība ANCOR – tā ir Uzņēmuma ilgltermiņa un stabīlas attīstības filozofija, kas ļauj harmoniski integrēt veiksmīgo uzņēmējdarbību ar vispārcilvēciskām pamatvērtībām un nacionālas attīstības prioritātēm. 

  Sociāli atbildīga attieksme ANCOR pret uzņēmējdarbību paredz:

  • kvalitatīvo pakalpojumu sniegšanu uz ANCOR augstās profesionalitātes un aktīvas pozicijas pamata;
  • personības vērtības un pašciņas cieņa;
  • darbinieku pagaidu nodarbinātības vajadzību nodrošināšana;
  • esošās likumdošanas ievērošana;
  • darba drošības nodrošināšana un ieguldījums cilvēku spēju attīstībā; 
  • ieinteresēto pušu cerību un viedokļu vērā ņemšana, sistemātiska pieeja godīgu un abpusēji izdevīgo attiecību nodibināšanai ar tām uz ētikas prasību pamata;
  • ieguldījums vietējo kopienu attīstībā, tai skaitā abpusēji izdevīgo sociālo partnerību veidošana ANCOR klātbūtnes valstīs.

  Sazināties ar mums
  Ir jautājums?
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...