Inkļuzivitāte un diskriminācijas nepieļaušana
  • Sākumlapa
  • Inkļuzivitāte un diskriminācijas nepieļaušana

  Inkļuzivitāte un diskriminācijas nepieļaušana

  ANCOR cenšas nodrošināt darbinieku sociokultūras daudzveidību un nepieņem jebkura veida diskrimināciju, diskriminācijas veicināšanu un vajāšanu. 

  Par daudzveidības pamatu Uzņēmums uzskata vecuma, dzimuma, etniskās piederības, kultūras, reliģijas, fizisko īpašību, dzimuma identitātes, nacionalitātes, sociālās izcelšanās un cita rakstura atšķirību starp Uzņēmuma darbiniekiem respektēšanu un to vērtības atzīšanu. 

  Inkļuzivitāte ir daudzveidības nodrošināšana Uzņēmuma korporatīvā kultūrā, kā arī katra Uzņēmuma darbinieka profesionālo iemaņu, spēju, citu īpašību un fizisko īpašību  atbalsts un attīstības stimulēšana.

  Pieņemot lēmumu par pieņemšanu darbā, profesionālo apmācību, pārcelšanu uz citu amatu, atbildības sadalījumu, darba rezultātu novērtēšanu un apmaksu, Uzņēmuma darbinieki vadās pēc taisnīguma principiem, kandidātu un darbinieku praktiskām un teoretiskām zināšanām, piredzes un iemaņām.

  Katram darbiniekam tiek dotas apmācības, sava profesionāla potenciāla realizēšanas un attīstības uzņēmuma ietvaros iespējas.

  Starp Uzņēmuma darbiniekiem regulāri tiek rīkotas dažādas iesaistīšanas aptaujas un atgriezeniskā saite,  lai noteiktu motivējošus un demotivējošus faktorus, atklāt savas profesionālas darbības realizājas iespējamos šķēršļus.


  Sazināties ar mums
  Ir jautājums?
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...