Kritēriju izpēte darba devēja izvēlei Latvijā
  Uz ziņu sarakstu

  Pētījums: Kas ir pats svarīgākais, izvēloties darba devēju?

  Pētījums: Kas ir pats svarīgākais, izvēloties darba devēju?
     Saskaņā ar 2021. gada Randstad Employer Brand Research pētījumu, pēc starptautisko vadošā personāla atlases uzņēmumu ANCOR un Randstad pasūtījuma, darba devēja izvēles izpētē ietverti tādi kritēriji kā “labs atalgojums”, “darba un privātās dzīves līdzsvars” un “patīkama darba vide”. Lai noskaidrotu, ko šie kritēriji nozīmē Latvijas iedzīvotājiem, 2021. gada oktobrī ANCOR veica pētījumu. Aptaujā piedalījās teju 100 cilvēki, un, sniedzot atbildes, respondentiem bija iespēja izvēlēties tikai vienu no piedāvātajiem atbilžu variantiem.

     Lielākā daļa aptaujāto bija sievietes (88%). Sadalot pēc vecuma grupām, lielākā daļa respondentu bija vecumā no 45 līdz 54 gadiem (46%), kam seko 35-44 gadus veci cilvēki (31%). Vēl 12% aptaujāto bija pirmspensijas vecuma cilvēki (55-64 gad), 8% aptaujāto bija jaunieši vecumā no 25 līdz 34 gadiem, bet karjeras iesācēji (18-24 gadi) veidoja 2%.

     

  Skaidrojot, ko nozīmē “labs atalgojums”, aptaujas dalībnieki atzīmēja:

  • Alga ir augstāka par vidējo līdzīgā amatā vai profesijā (33%);

  • Alga ir lielāka kā iepriekšējā darba vietā (12%);

  • Alga, kas sedz visus izdevumus (17%);

  • Alga, kas tiek regulāri indeksēta (7%);

  • Regulāri bonusi, papildus naudas prēmijas u.c. (11%);

  • Pilnībā deklerēta alga: “baltā” alga un bonusi (15%);

  • Cits (4%).

  Izvēloties atbildi «cits», respondenti izcēluši to, ka «labs atalgojums» nozīmē, ka alga sedz ne tikai visus izdevumus, bet arī ļauj veidot ikmēneša uzkrājumus. Turklāt daži atzīmējuši, ka atalgojumam ir jābūt atbilstošam iguldītajam darbam, kvalifikācijai, zināšanām un pieredzei.


  Latvijas iedzīvotāji “darba un privātās dzīves līdzsvaru” saprot kā:

  • Precīzs 8 stundu grafiks bez virsstundām (25%);

  • Elastīgs grafiks – iespēja patstāvīgi izlemt, kurā laikā strādāt (45%);

  • Darbs attālināti vai daļēji attālināti (12%);

  • Priekšnieks ļauj veltīt laiku personīgām vajadzībām darba laikā, bez problēmām piešķirt atvaļinājumu un slimības lapu (9%);

  • Cits (9%)

  Ailes «cits» atbildēs respondenti uzsvēra, ka darba un privātās dzīves līdzsvaru viņiem nodrošina tas, ka darbinieks netiek bez vajadzības traucēts ārpus darba laika un brīvdienās, respektīvi, ir pietiekoši daudz laika privātajai dzīvei.


  Kā visbūtiskākais faktors latviešu vidū, kas nodrošina «patīkamu darba atmosfēru», ir draudzīgi kolēģi, kas strādā pie kopīga rezultāta (60%). Turklāt, 27% respondentu noteicošais faktors ir darbs bez stresa, stingriem termiņiem un kontroles. Kā papildus atbildes vairāki respondenti minējuši arī cieņpilnas attiecības ar kolēģiem, kā arī cilvēcisku attieksmi no darba devēja puses, kā rezultātā iespējams secināt, ka patīkamas darba atmosfēras atslēga ir patīkams un draudzīgs kolektīvs.

   

  Inese Rence, vecākā personāla atlases speciāliste, ANCOR: Cilvēki var dažādi interpretēt tādus kritērijus kā “labs atalgojums”, “darba un privātās dzīves līdzsvars” vai “patīkama darba atmosfēra”. No mūsu aptaujas rezultātiem varam uzzināt, ka uzņēmumu piedāvātie korporatīvie pasākumi un skaists biroja interjers darbinieku skatījumā nav tik būtiski. Daudz svarīgāk ir saglabāt draudzīgu un cieņpilnu attieksmi kolektīvā, kā arī mazināt stresu. Darbinieki, kuri saskata atbilstību starp darba devēja solījumiem par nodarbinātību un realitāti, ir biežāk gatavi ieteikt organizāciju citiem cilvēkiem. Precīza izpratne par šīm lietām ļauj uzņēmumiem izveidot pareizo darba devēju vērtību piedāvājumu, kā arī palīdz uzņēmumiem efektīvāk pieņemt un saglabāt darbā īstos talantus organizācijā.


   

  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...