Atsiliepimų pateikimo taisyklės

  Atsauksmju iesniegšanas noteikumi


  Šo noteikumu mērķis ir noteikt oficiālajā uzņēmuma “ANCOR International Staffing Company” SIA (turpmāk tekstā – ANCOR) tīmekļa vietnes adresē www.ancor.lv publicējamo atsauksmju publicēšanas kārtību.

  Atsauksmes autors piekrīt teksta turpinājumā izklāstītajiem Atsauksmju iesniegšanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).

  — Atsauksmes oficiālajā ANCOR tīmekļa vietnē un ANCOR uzņēmuma sociālo tīklu lapās (turpmāk tekstā – interneta avoti), prezentācijās (tostarp video prezentācijās), drukātajos materiālos, reklāmas materiālos u.tml. (turpmāk tekstā – reklāmas materiāls), tiek publicētas tikai pēc tam, kad tās pārskatījis ANCOR moderators. Ja iespējams, atsauksmē tiek saglabāts autora rakstības stils un pieturzīmju lietojums. Rakstības kļūdas var tikt izlabotas, kā arī, ja nepieciešams, moderators var saīsināt vai mainīt atsauksmes tekstu un, nemainot tā jēgu, tulkot to citās valodās. Ja atsauksme kādā ziņā neatbilst šiem Noteikumiem, tiek atļauts labot to daļu, kas neatbilst Noteikumiem, saglabājot tās kopējo nozīmi. Atsauksmes publicēšanas teritorija ietver jebkuru teritoriju.

  — Atsauksmei jābūt informatīvai.

  — Atsauksmes autors garantē, ka viņam ir īpašumtiesības, lai izmatotu atsauksmē sniegtos intelektuālās darbības rezultātus vai trešo pušu individualizēšanas līdzekļus (tostarp tekstu, zīmējumus, fotogrāfiskus attēlus, preču zīmes u.tml.), vai arī tās izmanto likumīgi, saņemot autortiesību īpašnieka piekrišanu. Atsauksmes autors apņemas neiesniegt citu personu attēlus.

  — Atsauksmei jābūt uzticamai, t.i., tajā jābūt sniegtai patiesību atspoguļojošai informācijai, un tā nedrīkst saturēt apzināti melīgu informāciju, kā arī atsauksmes autoram jāgarantē, ka ANCOR pakalpojumus, par kuriem tiek atstāta atsauksme, viņš ir reāli izmantojis.

  — Publicējot atsauksmes, obligāti jāievēro spēkā esošo tiesību aktu prasības.

  ANCOR patur tiesības jebkurā laikā dzēst atsauksmes un/vai tās nepublicēt, nenorādot iemeslus un nesaskaņojot šādu lēmumu ar atsauksmes autoru.

  ANCOR neapņemas ziņot autoram par atsauksmes noraidīšanu un/vai iepriekš minētajiem atsauksmju dzēšanas iemesliem.

  Atsauksmes autors, atzīmējot ar ķeksīti, piekrīt, ka viņa sniegtās atsauksmes, bez papildu saskaņošanas ar atsauksmes autoru, drīkst izmantot publicēšanai ANCOR grupas (ANCOR BALTIC UAB, ANCOR BALTIC SIA, ANCOR BALTIC OÜ, ANCOR INTERNATIONAL LIMITED, ANCOR JSC, Heliosoft LLC, ANCOR Pharma LLC, ANCOR HR solutions LLC, ANCOR FinTech LLC, ANCOR Industrial solutions LLC, ANCOR Recruitment LLC, ANCOR Consulting LLC, ANCOR Energy Services LLC, ANCOR Business Solutions LLC, ANCOR Office Line LLC, , Ancor Personnel Ukraine LLC, CJSC ANCOR BY, Ancor Asia LLC, ANCOR PERSONAL Central Asia LLC) sociālajos tīklos ANCOR grupas popularizēšanai vai tēla uzlabošanai. Atsauksmes autors uzņemas pilnu atbildību par publicēto atsauksmju saturu un patiesumu.

  ANCOR izmanto visus līdzekļus, lai liegtu atsauksmju, kurās tiek sniegti intelektuālās darbības rezultāti vai trešo pušu individualizēšanas līdzekļi, publicēšanu, ja nav saņemta autortiesību īpašnieka piekrišana.

  Jūsu sniegto personas datu vispārīgie pārvaldītāji būs augstāk nosauktie ANCOR grupas uzņēmumi,  e-pasts saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem privacy@ancor.lv. Jūsu atsauksme, vārds vai segvārds, uzņēmuma nosaukums un attēls, ņemot vērā Jūsu piekrišanu, tiks apstrādāts ar mērķi veicināt ANCOR uzņēmumu grupas atpazīstamību. Jūsu e-pasta adrese, vārds, uzvārds un uzņēmuma nosaukums, ņemot vērā mūsu likumīgās intereses, tiks apstrādāts ar mērķi pārbaudīt, vai Jūs patiešām izmantojāt ANCOR uzņēmumu grupas sniegtos pakalpojumus. Datu pārvaldīšanas laiks ir 5 gadi. Jums ir tiesības nepiekrist datu apstrādei un tas neradīs nekādas negatīvas sekas, taču tādā gadījumā mēs nevarēsim izmantot Jūsu atsauksmi. Jebkuru savu piekrišanu Jūs vienmēr varat atcelt, rakstot uz iepriekš norādīto e-pastu. Tāpat Jums ir tiesības pieprasīt, lai datu pārvaldītājs ļautu iepazīties ar Jūsu personas datiem un tos labotu vai dzēstu, vai arī ierobežotu datu apstrādi, tiesības uz datu pārcelšanu, tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai datu uzraudzības institūcijai saskaņā ar savu patstāvīgo dzīvesvietu (uzraudzības institūcijas kontakti Latvijā http://www.dvi.gov.lv). Jūsu datu saņēmēji var būt personas, kas sniedz pakalpojumus datu pārvaldītājam un ar kurām datu pārvaldītājs slēdz datu pārvaldīšanas līgumu. Jūsu personas dati, saskaņā ar Standarta datu aizsardzības noteikumiem, kas noslēgti starp ANCOR grupas uzņēmumiem, tiks apstrādāti arī trešajā valstī. Vairāk informācijas varat saņemt, rakstot uz iepriekš norādīto e-pastu.

  Pēc atsauksmes teksta jābūt piekrišanas formai:


  Sazināties ar mums
  Ir jautājums?
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...